К. Христова, Зл. Димитрова (2006 г.)

К. Христова, А. Кирков

Св. Богданова, К. Христова; на заден план: А. Кирков (2006 г.)

К. Христова, Д. Сиджакова и др.

К. Христова, Д. Сиджакова и др.

К. Христова, Д. Сиджакова и студенти в Унгария (1968 г.)

М. Куюмджиева, М. Милев, Л. Дряновска, Д. Данчев, К. Христова, Д. Сиджакова, Ст. Димитрова (1988 г.)

Проф. Д. Данчев чете лекции (1981 г.)

Дипломантката Пирошка Сулай и проф. Д. Данчев (Вечер на органичната химия, 1976 г.)

Пирошка Сулай, проф. Д. Данчев (Вечер на органичната химия, 1976 г.)