Previous pageNext page Archive02-2-sm
Л. Илиев, Кр. Христова (вечер на органичната химия, 1978 г.); на заден план: Р. Тошева, Р. Христова