Organic chemistry
Organic Chemist's Main Menu / Главно меню
Sofia, Bulgaria
Наука и преподаване
Science and education


About this website / Няколко думи за този уебсайт

Кратка история/Brief History of the former Department of Organic Chemistry at the Faculty of Pharmacy in Sofia

DOWNLOAD | СВАЛЯНЕ - Лекции по органична химия (PDF in Bulgarian). 

Deutschsprachiger Studiengang
UCTM 2014
. Vorlesung Organische Chemie
(Download | Herunterladen). 

Други материали в помощ на обучението по органична химия 

Кратки биографии на колеги, работили в бившата катедра, плюс ФОТО-АРХИВ от старите ленти.

CV / Автобиография (English)

Наши по-интересни публикации /
Some of our most interesting publications


Моят блог / My blog

Рецензии, доклади, постери и презентации (PDF files, PPT files)

Любопитни факти и новости от науката / Curious facts and news in science


Полезни връзки (линкове) към сайтове с открит достъп (Open Access)
Въведение
Introduction

Този сайт е разработен като продължение на сайта на Катедрата по органична химия при Фармацевтическия факултет в София. Тъй като катедрата бе закрита през март 2010 г., тук тя се нарича "Бившата катедра по органична химия" - по аналогия с "Бившата Югославска Република Македония" ... Надяваме се главни потребители на сайта да бъдат студентите по фармация и другите приятели на органичната химия. Иска ни се сайтът да бъде полезен и забавен за читателите му. Ще бъдем благодарни за мнения и пепоръки.

* * *

This website is meant as a continuation of the site of the already dissolved Department of Organic Chemistry at the Faculty of Pharmacy in Sofia (Bulgaria). The latter is called here the "Former Department of Organic Chemistry" on analogy with the "Former Yugoslav Republic of Macedonia"... We hope the main users of this website to be pharmacy students as well as all and sundry friends of organic chemistry. We are open to any opinion and recommendation.

* * *
70 ГОДИНИ висше фармацевтично образование в България

* * *
От историята на химията в България
(Димитър Иванов, Асен Златаров, Христо Иванов)


Неостаряващата катедра – Албум снимки 2015 г. (НОВО!)
Галерия | Gallery

Album Images #1 / Албум СНИМКИ (№ 1) (Sofia City, Dessie & Hans, Izzi & Alexa, Rothenburg, Stuttgart, etc.)

Album Images #2 / Албум СНИМКИ (№ 2) [Kiel, Plön, Eckernförde, Aalen, Kopenhagen, Malmö, Bristol]

Деси и внуците в София през 2014 г.

Внуците на сестра ми - Evan Patrick Michael O'Dochertaigh and Lucy O'Dochertaigh

Mini-ImSaT 2004 - Мини-симпозиум по иминиеви соли (Зигмундсбург, 2004 г.)

Ugly Sofia | Грозни места в София

Universität Graz (Österreich)

Aalener Herbst 2009 | Есен в Аален

Забавление | Entertainment

- Lyrics of some favourite pop songs / Текстове на любими популярни песни

- Правопис и правоговор
Feedback please send to:               Ivo Ivanov © 2010-2017            Last modified: 5.8.2023 г.