About this website | Относно този уебсайт

My working place, 17.02.2016
  • Сайтът се поддържа и обновява само от мен и аз нося цялата отговорност. И авторските права.
  • Предназначен е главно за моите близки и приятели, както и за студентите, изучаващи предмета органична химия в някое висше училище.
  • Има един малък проблем: текстовете са езиково смесени - главно на български, но тук-там на английски или на немски, в зависимост от очакванията ми за евентуалните ползватели на съответната страница.
  • Постепенно ще подготвям и едноезични страници, но това ще изисква доста време.
  • С усъвършенстване и обогатяване на познанията ми по дизайн и създаване на уеб-страници ще се усъвършенства и обогатява видът на този сайт. Без да имам намерения да постигам големи висоти в това занимание.
  • Ще бъда благодарен за забелязани пропуски и грешки, както и за добронамерени препоръки.

Отзиви на имейл: | Feedback please send to:  email


Към главното меню | Main menu

Последно обновяване: 18.2.2016 г.

И. Иванов © 2010-2016