ПРЕД ПРАГА НА ДЕСЕТИЛЕТИЕ НОВО

1.01.1981 г.
(Новогодишно есе*)
 • Когато салюти от сгъстен газ на шампанско изпращат осемдесета в историята и звън на препълнени чаши оглася зората на Новата - първа на десетилетие ново, припомням си първата моя Нова година в катедрата: малък остров от приземния етаж, с колектив от петнайсет човека. Скромно, край примитивно елхово дръвце, до пламтящата печка, с парче торта посрещнахме Новата 63-та.
 • Над нашия остров приземен рушиха старата сграда. Прах червен от разтрошени тухли проникваше в лаборатории, посипваше маси, апаратури. Колективът крепеше на плещите си строежа на новата сграда. Без покрив през зимата. Валеше дъжд и сняг се топеше, в лабораториите течеше, дори когато слънце грееше навън. Учехме студенти под течащи струи, под чадъри, до димящите печки, сред студени и влажни стени. Синтезирахме барбитурати, ендоксан, карбамиди циклични. Изолирахме и хроматографирахме опиати, анализирахме и... композирахме началото на нова фармацевтична рапсодия.
 • Израсна сградата и през 66-та погълна факултета. И катедрата растеше и формираше гръбнака. Гръбнакът държи тялото изправено, главата високо, челото гордо.
 • Равнение по показателите! Умножихме се трикратно и поехме нови задачи с мащаба на времето. На смяна са нови преподаватели. Нови идеи и класификации в нови учебници. Програми нови, актуални обвръзват знания фундаментални с фармацевтичната надстройка.
 • Роиха се четения, явиха се профили. В аудитории просторни и лаборатории хигиенични учим студенти на знания химически по новому и с техника нова. Семинари теоретични, тестове, индивидуални задачи практически. Разпалваме страсти към химията у ентусиасти - кръжочници, дипломанти. Сближаваме науката с учебния процес и правим прогрес.
 • Аспектомати, шрайбпроектори, изпратиха в музея тебешира, но десетилетието ново прогнозира, достойна смяна за тях да изпрати: магнетофони, телевизори, учебни филми, компютри.
 • Съобразявайте преподаватели, не само техниката остарява! Теории, идеи, хипотези до следното издание остаряват. Стилът и методите - също.
 • Сверявайте компаса си навреме. Водачеството става трудно. Но нали проправяме трасето, нали ние сме гръбнакът! Без умора - главата високо и челото гордо!
 • Научната ни дейност развивахме по проблеми, по теми, по задачи. Стотици вещества синтезирахме: 2-аминотетралини, нови производни на пурини, нафталанморфолини, бензодиоксани, сесквитерпенови лактони, инданони, естери акрилови и карбамоилови, субституирани пиридини, морфолини, циклични карбамиди, пиримидини. С модерни методи изследваме структура, кинетика и механизми. Реакциите контролираме, с математични методи оптимизираме. Разделяме изомери, диастереомери. Изучаваме стереохимия, метаболизъм, парахор на съединения отбор. Действаме и търсим зависимост структура-действие.
 • Анализираме опиати и различни препарати спектрометрично, хроматографски, колориметрично, титриметрично. Внедряваме методи аналитични.
 • Щурмуваме фармацевтичната наука и я доближаваме до практиката. Но дълг към десетилетието остава, наш оригинален препарат да се внедрява. Към веществата на предклинично изпитание - едно новогодишно пожелание - поне едно на препарат да стане.
 • Какви ли нови апарати за научния ни фронт, десетилетието ново ще изпрати?
  С каква валута ще иска да платим? При техническия прогрес една валута се котира: солидни знания фундаментални, интеграция на знания специални и единен фронт, а не бойци - на дребно вече не върви, ако не искаме да бъдем бити. А фронтът, съгласно механизми икономически, да се насочва все повече към задачи практически. Но да не забравяме и фундаменталните - нали те крепят фронта - както гръбнакът.
 • С входен билет от достойни дела, прекрачваме прага на десетилетие ново. С горда глава и високо чело към нова арена, изпълнени с презнателност към дуайените, около които се формираше гръбнакът.
 • Актьори, на десетилетие ново, добре ли овладяхте школата? Растяхте ли с мащаба на задачите? Готови ли сте за водачество и да не огънете гръбнака, да държите главата гордо и челото високо?

  Гл. асистент д-р Кръстина Христова


  * Прочетено от авторката на новогодишното тържество на катедрата.

Последно обновяване: 6.7.2012
Към главното меню