Organic Chemistry Portals

  • БУКВАР (!?!) за експерименталната работа в лаборатория по органичен синтез (стъклария, апаратура, лабораторна техника, мерки за безопасност, означения по етикетите и мн. др.) - много забавен и полезен сайт (на английски) – The Interactive Lab Primer;
  • Портал (на английски) за всички области на органичната химия (актуални теми, нови реакции, нови реактиви, лекции, литература и др.) - много интересен и полезен!

OPEN ACCESS JOURNALS IN CHEMISTRY

АКАДЕМИКА

Десети симпозиум върху иминиеви соли:


Обратно към главното меню | Main Menu
Last update: 6.12.2012