Фармацевтичен факултет, София - Бивша катедра по органична химия

Уважаеми студенти ІІ курс - фармация, някогашният студент по фармация Стефан Дочев
разработи и написа за вас следните материали в помощ на
подготовката за изпита по органична химия и за частичното освобождаване:

Стефан 
	Дочев


  На снимката: Стефан Дочев като докторант във Виена, 2012 г.
   Последно обновяване: 5.03.2012