Бивша Катедра по органична химия
при Фармацевтическия факултет - София

Към главното меню.

ВНИМАНИЕ – ПЛАГИАТСТВО! Появи се едно „учебно пособие” по органична химия, издадено през 2011 г., в голяма степен дословно преписано от моите PDF-лекции, които предоставям в Интернет още от 1995 г. за безплатно сваляне, а също така любезно посочени в сайта The Life Science Portal (http://www.chem-bg.com). При това въпросното плагиатско пособие се продаваше в библиотеката на ХТМУ в София. Никъде в цялото издание не се споменаваше моето име като автор. След подаден от мен сигнал в Ректората на ХТМУ изданието бе иззето и спряно от продажба, за което благодаря.

Проф. д-р Иво Иванов, д.х.н. ©1995-2013. Авторските права запазени.
   Последно обновяване: 16.1.2014 г.