СНС по фармация, 2005 г.
      СНС по фармация при ВАК, 2005 г.: председател акад. Евгений Головински;

Ст. Николов, Г. Китанов, В. Гаджева, Пл. Пейков, Ил. Йонкова, Св. Богданова, Д. Иванов,
Т. Пайпанова, Н. Данчев, Д. Гетова, Е. Головински, Н. Ламбов, М. Караиванова,
Хр. Цветанов, П. Бончев, П. Недков, С. Попов, И. Иванов

И. Иванов

Рецензии, мнения, отзиви за конкурси и за научни трудове

 • Антонина Николова - вътрешна защита: antonina_nikolova2003.pdf
 • Иванка Костова - ст. научен сътр. I ст. ИОЦХФ - БАН: iv_kostova2005.pdf
 • Катя Петрова - докторска дисертация: k_petrova2003.pdf
 • Михаил Христов - доцент, Фармацевтически факултет, МУ София: m_christov_1998.pdf
 • За доцент по органична химия - Югозападен университет: south-west_2009.pdf
 • Станчо Станчев - докторска дисертация, вътрешна защита,
  Фармацевтически факултет, МУ София: stancho_otziv_2008.pdf
 • Мария Иванова - рецензия за списание "Премедикус": uric acid-m_ivanova.pdf (2005).
 • Венета Иванова - ст. научен сътрудник I степен (микробиология, БАН): veneta_ivanova.pdf (2007).
 • Веселин Христов - ст. научен сътр. II ст. ИОЦХФ - БАН: v_christov2006.pdf
 • Стефан Николов - професор, Фармацевтически факултет, МУ София: nikolov.pdf (2000).
 • Александър Златков - доцент, Фармацевтически факултет, МУ София: zlatkov.pdf (2001).
 • Проф. Владимир Божинов - за член-кореспондент, ХТМУ София: vlad-bozhinov.pdf (2021).
Обновяване: 31.05.2022 г.