Уважаеми студенти ІІ курс,

Тук можете да разгледате и свалите два екстремни входящи теста от реално проведен изпит.

В единия от тях  е отговорено правилно на всички въпроси и е поставена максималната оценка 6 т. въпреки допуснатите незначителни пропуски и грешки.

Другият тест показва катастрофално незнание! Сгрешени са структурните формули дори на такива най-прости и популярни органични съединения като етилов алкохол, аспирин и др.! Нищо не е в състояние да ни убеди, че подобни студенти трябва да бъдат допускани до изпита!

При това става дума за втора платена ликвидационна сесия, т.е. четвърто явяване на студента през учебната година 2007-2008!

За запазване анонимността на авторите имената им са заличени.

Ето няколко примерни тестове от отминали учебни години (компресиран ZIP-файл).


И. Иванов©01.12.2008